Кратка приказка за пеперудите

Имало едно време един пич. Веднъж решил да се разходи из гората, из природата.

Разхождал се той, разхождал се – птички чуруликат, вятърът галил короните на дърветата, слънцето му се усмихвало и въобще идилия. Но изведнъж видял нещо, което сецнало целия пейзаж – един пашкул. От пашкула леко се подавала пеперуда – мъчила се, гърчила се, борила се с криле и пипалца да доразкъса затвора на собствената си метаморфоза. Нашият пич, бидейки добър човек решил да й помогне. Разкъсал пашкула вместо нея. Пеперудката замахала весело с криле и… паднала. И умряла.

Пеперудите трябва да преборят сами собствения си пашкул, да скъсат сами оковите си, колкото и време и усилия да им отнеме. В противен случай няма да имат силата да полетят.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.