Xterm + UTF-8 + Irssi

Вече мигрирах цялата система на локал bg_BG.UTF-8.
Причините са много и са ясни на тези, които биха допрочели постинга.

След като мигрирах на E17, най-логичната мисъл, която се появи в главата ми бе да използвам Eterm, като допълнение. След като разбрах, че не е първа прелест не го смених само заради Esetroot и fake прозрачността, която ми предлага. Зная, че и Aterm поддържа Esetroot, но не ми се занимаваше. Бях си го направил полупрозрачен, с terminus CP1251 шрифт, -buttonbar, -scrollbar… наистина изглеждаше великолепно, въпреки тромавото зареждане заради полупрозрачността (–shade 50%).
Понякога се случва да ми залипсват хората от UniBG и тук вече става тъпото – всичко живо в UniBG използва CP1251. Съответно, ако подкарам irssi в термин
ал с UTF-8 кодиране нито ще мога да виждам кирилица, нито някой ще вижда моята. Бях готов дори да инсталирам Xchat или LostIRC специално за UniBG. В крайна сметка, за щастие не се наложи.
Ето и какво направих.

Преди всичко трябваше да избера терминал, който поддържа UTF-8. Разбира се, нямах намерение да слагам нито GNOME-Тerminal, нито Konsole. За това – най-логичният избор бе Xterm. Само дето не знаех как да подкарам TrueType шрифт там, а не открих някой от “обикновените”, който да ме устройва. В крайна сметка разбрах как става номера (Бог да благослови дядо Google)и чак се очудих колко добре изглежда. Натъкмих го с мигащ курсор, цветове по вкус и т.н. редактирайки .Xdefaults.

Сетне тъкмо щях да инсталирам Xchat и се сетих, че бях чел за функцията /recode в Irssi.
Ококорих се, усмихнах се и препрочетох документацията по повода. В крайна сметка, след:

/set recode_autodetect_utf8 = ON
/set recode_fallback = CP1251
/set recode_out_default_charset = CP1251
/set
recode = ON


вече можех да общувам на кирилица с приятелите си. След това, се сблъсках с още една дразнеща дреболия. В irssi не можех да сменям каналите с alt + <число>. След кратко търсене се разбра, че трябва да добавя следните два реда в .Xdefaults:

xterm*metaSendsEscape: true
xterm*eightBitInput: false