Още от РБ – Велико Търново

rb-logo

Публикувам отговори на други двама кандидати от листата на РБ-Велико Търново, като продължение на интервюто ми с Иван Иванов:

Въпрос към Виктор Лясков от @tswetozar (Twitter): Какво ще инициира за да се подобри комуникацията между Велико Търново и Г. Оряховица

Относно комуникацията Горна Оряховица – Велико Търново: Ако става въпрос за транспортни връзки, наличните са абсолютно достатъчни (винаги се повдига щурата идея за тунел под Арбанаси, която е меко казано абсурдна от икономическа гледна точка). Пътищата са през Арбанаси, с. Самоводене (главен път Русе-Велико Търново) и гр. Лясковец (главен път Варна-София). По друг начин не разбирам въпроса.

Въпрос от @tswetozar към Виктор Лясков и Станислав Благов: трябва ли да съществуват малките общински болници МБАЛ Горна Оряховица и МБАЛ Свищов?

Виктор Лясков: За общинските болници: В никакъв случай не е добре да остане само Център за спешна помощ. Въз основа обосновани икономически критерии, всяко добре работещо (разбирай на печалба) отделение би следвало да остане да работи, както и жизненоважни такива като хирургия, родилно и т.н. За никого не е тайна, че масово жени от областта идват да раждат в родилното отделение на горнооряховската болница, въпреки съшития с бели конци скандал на Цветанов с нашите лекари.  Та една мегаболница в Търново не може да обслужи цялата област. Само за справка – след закриването на болницата в гр. Елена, над 20 000 души се обслужваш от една линейка. По-голяма част от тамошното население е пръснато в около 100 населени места. Друг в въпросът, че не достигат лекари и пари. Извод: против закриването им, за преструктурирането им.

Станислав Благов: Относно съществуването на МБАЛ – Свищов, моята позиция като дългогодишен кмет на общината и гражданин е, че болницата трябва да съществува. Освен чисто емоционалния елемент, че това е първата българска болница и оттук започва българското здравеопазване, аргументът в полза на това е и простият факт, че всяко друго лечебно заведение се намира на най-малко 70 км разстояние.
Трябва незабавно да бъде извършена радикална реформа в стационара и доболничния сектор, а държавата няма воля за това.
Община Свищов ясно демонстрира своя ангажимент към свищовската болница. Стана практика през последните години от общинския бюджет целево да бъдат отпускани средства за погасяване на задължения и за оборудване – които като обща сума са достигали и до 500 000 лева годишно. От продажба на общински терен през 2008 г. Общината преведе целево 1,2 млн. лева за болницата, което е прецедент в България. През последните 2 години Общината спечели и реализира успешно проект с европейско финансиране по ОП „Регионално развитие“ за реконструкция и оборудване с модерна специализирана апаратура в болницата за 3,6 млн. лева. Потърсихме възможности да се редуцират и разходите за отопление и бе намерено решение. Тъй като в момента изпълняваме проект, чрез който ще бъде оптимизирано отоплението на всички училища в Свищов и досегашните инсталации ще бъдат подменени и остават свободни. Една от тях ще бъде използвана в болницата.
Както се вижда ангажиментът ни към общинската болница е безпрекословен. Но ние ще продължим да настояваме за радикално решение на проблема с общинските болници на държавно ниво.
Защото на практика те само се наричат „общински“. Предоставени са като сграден фонд на общините, но са търговски дружества и единствената възможност да получават приходи е по клинични пътеки от НЗОК.
Т.е. те са общинска отговорност, но общините нямат право да харчат средства за тях, освен за поддръжка на сградния фонд, а е известно, че колкото и големи да са общините, те нямат ресурс да издържат този тежък нереформиран сектор. Получава се една неравнопоставеност, защото, от друга страна, областните болници пък са с 51% държавно участие, и тяхната издръжка е осигурена от държавата.
Малките общини обаче са принудени да спонсорират болниците си от собствените си приходи от продажби на терени или от парите на данъкоплатците.
Затова считаме, че държавата е абдикирала от общинското здравеопазване и дългото отсъствие на воля за реформа, се превръща в геноцид на държавата към собствения й народ.
Според мене, подобна е ситуацията и с общинската болница в Горна Оряховица. Там хората също заслужават да получават качествена здравна грижа в населеното място, където живеят.
За съжаление, изключително завишените условия за брой специалисти лекари по съответните клинични звена доведе до самозакриване на цели болници, както стана в Елена и Полски Тръмбеш, или до закриване на отделни отделения – какъвто бе случаят с Родилно отделение в свищовската болница.

Въпрос от @tswetozar: Какво мислят, че е най подходящо да се помещава в сградата на КТБ с/у Царевец във Велико Търново?

Виктор Лясков: За сградата на КТБ – Туристически културно-информационен център, какъвто има в Търново, но е в района на Общината и не е на най-централна позиция.

Станислав Благов: Нямам конкретна идея какво точно трябва да се помещава там, но със сигурност бих подкрепил всяка публична или частна институция, която прояви желание да развива дейност в подкрепа на икономическия растеж на региона – туризъм, иновации, обучение и др.